Salgsbetingelser

Ordreplacering
Alle ordrer skal placeres hos Møller & Rothe A/S.
Ordrebekræftelser + faktura udstedes i DKK.

Leveringsbetingelser
EX WORKS København hvis ikke andet er aftalt på forhånd.

Betaling
Hvis intet andet er aftalt er vores betalingsbetingelser løbende måned
+ 8 dage. Ved overskridelse af betalings-betingelser påregnes 1,5%
rente per påbegyndt måned + gebyr på 100,- DKK.

Betales forfaldne beløb ikke rettidigt overdrages sagen til inkasso med
deraf omkostninger for skyldneren.
For alle nye kunder gælder forudbetaling ved afgivelse af ordren indtil
andet er aftalt.

Adkomst og risiko
Møller & Rothe A/S forbeholder sig med de begrænsninger, der følger
afufravigelige retsregler, ejendomsretten til de solgte varer, indtil
Møller & Rothe A/S har modtaget fuld betaling for varerne, herunder
leveringsomkostninger.

Indtil Møller & Rothe A/S har modtaget fuld betaling, skal kunden
opbevare varerne på en sådan måde, at det sikres, at de bevares i
samme stand, hvori de blev modtaget, at de til enhver tid kan
identificeres som Møller & Rothe A/S’s ejendom og opbevares adskilt
fra eventuelle andre varer i kundens besiddelse. Uanset føromtalte
risiko, overgår varerne til kunden ved levering.

Reklamationer
Alle reklamationer skal anmeldes til Møller & Rothe A/S inden for
4 arbejdsdage for ikke synlige skader og 2 arbejdsdage ved synlige
skader efter modtagelse af gods. Sker dette ikke bortfalder
reklamationsmuligheden.

Modtages varer synligt skadet som følge af transport skal dette
anmærkes på fragtbrev ved modtagelsen. Kopi af dette skal
fremsendes til Møller & Rothe A/S inden for 2 dage efter modtagelsen
af varer. Reklamationer på produkter skal anmeldes skriftligt til os så
snart defekten opdages. Angivelse af købstidspunkt, kopi af faktura
samt evt. billeddokumentation skal fremsendes for at vi kan behandle
reklamationen. Såfremt reklamationen godkendes, afhjælper Møller &
Rothe A/S enten med reparation af det reklamerede produkt eller en
ombytning hvis reparation ikke er mulig.

Udgifter til transport af varen samt omkostninger i forbindelse med
afmontering og genopsætning af armaturer dækkes ikke af Møller &
Rothe A/S.

Returneringer
Returnering af varer accepteres alene, hvis der er truffet forudgående
aftale med Møller & Rothe A/S om dette.
Kopi af følgeseddel og faktura skal vedlægges returgods. Opfyldes
dette ikke, krediteres det returnerede ikke og det sendes tilbage for
afsenders regning. Der er et standard returgebyr på 30%.

Installation
Møller & Rothe A/S foreslår altid, at man anvender en autoriseret
installatør til installation af elektriske artikler herunder også lamper
og armaturer. Sker dette ikke bortfalder Møller & Rothe A/S’s ansvar
samt garanti for produktet.

Forsendelser
Møller & Rothe A/S sender varer på billigste måde til kunden.
Fremsendelse af varer til tredje part medfører bortfald af garanti på
varer samt bortfald af reklamationsret for forsendelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev