Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Møller & Rothe er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: e-mail: cf@mollerrothe.com eller telefon 3391 3737.

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. afdeling, evt. titel og evt. bankoplysninger. Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, initialer, afdeling, titel, øvrige kontaktoplysninger, beskæftigelse og evt. bankoplysninger, hvis det er relevant.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden. Hvis der anvendes et rekrutteringsfirma i ansættelsesprocessen, vil dette fremgå af stillingsopslaget, og ansøgningen vil da blive delt med rekrutteringsfirmaet.
Ansøgninger og bilag gemmes, indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet, og prøvetiden er udløbet. Herefter vil ansøgninger og bilag på de kandidater, der ikke fik stillingen, blive slettet. Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 12 måneder, hvorefter det slettes. Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 12 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:
– Modtagelse, behandling og levering af din ordre
– Opkrævning af tilgodehavende
– Administration af din relation til os.

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:
– Opfyldelse af virksomhedens formål, der er at levere belysningsløsninger af højeste kvalitet i B-2-B
– Administration af din relation til os.

Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne, og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
Hvis du har spørgsmål til slettefrister, er du altid velkommen til at kontakte os.

Opbevaring
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere data forsvarligt og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Dataansvarlig
Dataansvarlig i Møller & Rothe er Jan Gelbjerg-Hansen (CEO).

Samtykke
Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fx SKAT.
Oplysninger afgivet til Møller & Rothe videregives eller sælges ikke til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Brug af cookies
Møller & Rothes hjemmeside anvender cookies.

Dette websted ejes af Møller & Rothe, Baltikavej 7, 2150 Nordhavn, CVR.nr. 10183839.

Hent privatlivspolitik

Tilmeld dig vores nyhedsbrev