Products

WHEN WE SHOW YOU OUR ASSORTMENT OF PRODUCTS,
MAKE SURE TO HAVE ONE WORD IN MIND: ICEBERG

 

Employees

A LAMP ELIMINATES DARKNESS -
A COMPETENT PERSON CREATES LIGHT

 

Brands

VI LÆGGER NAVN TIL KENDTE NAVNE

 

Belysningsplan

Belysningsplanen er en målfast tegning med specifikation af placereringer, armaturtyper, strømforbrug o.a. relevant for elektriker til grundlag for tilbud og til montering af projektet.

Lysberegning

I de projekter der kræver det; arbejdspladser, offentlige projekter o.l. beregner vi lysniveauet i Dialux. Dette bruges som dokumentation for overholdelse af Dansk Standard.

Ideoplæg

Et idéoplæg opsummerer den indledende dialog mellem arkitekt/bygherrer og os – hvor vi visualiserer konceptet for belysningen med referencefotos og fotos af de valgte produkter.

Pages